پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت

تاریخ: 15 بهمن 1397

دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با کارگزاران پیشکسوت حج و زیارت خراسان رضوی

دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با کارگزاران پیشکسوت حج و زیارت خراسان رضوی 

روتیتر